Business Change Foundation

Kurzem získáte

 • pochopení principů business změn
 • porozumění dvojí úloze IT v rámci business změn
 • znalost životního cyklu business změny
 • pochopení potřeby holistického přístupu a vybraných technik

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
12.900
5.100
12.900
5.100

BUSINESS ZMĚNA, NE „JEN“ IT ZMĚNA!

V mnoha organizacích je možné vidět tendenci přejít příliš rychle k technickému pohledu na řešení, kde výstupy tvoří IT komponenty. IT systém sice často tvoří klíčovou součást řešení, ale požadovaný efekt se nedostaví, pokud nebude doprovázen změnami v oblastech procesů, organizace a lidí.

V kurzu Vám proto nabídneme holistický pohled na celý životní cyklus business změny.

VYUŽIJTE PLNÝ POTENCIÁL IT!

Změny v technologiích a průmyslových odvětvích způsobily, že se IT stalo klíčovým faktorem business úspěchu mnoha organizací. To neznamená, že hraje strategickou roli v každé organizaci, ale ve velké většině středních a velkých organizací má silnou provozní a podpůrnou úlohu.

Je proto nezbytné, aby organizace měly schopnost plně využít potenciál, který IT nabízí. Tento potenciál řídit změny v organizacích je někdy nepřiměřeně chápán tak, že IT oddělení nebo systém by měl být v čele změn a že business by měl být upraven tak, aby odpovídal technologii. Namísto toho je třeba pochopit, jaké příležitosti tato technologie otevírá organizaci, definovat požadovanou business změnu, a pak použít IT jako nástroj umožnění takové změny. V kurzu si vysvětlíme holistický pohled na životní cyklus business změny a využívané aktivity, techniky a modely, přičemž celým prolneme základní myšlenku využití informačních technologií k umožnění business změny.

 

POMŮŽEME VÁM POCHOPIT DVOJÍ ROLI IT V ORGANIZACI (IT JAKO DRIVER & ENABLER BUSINESS ZLEPŠENÍ)

Během posledních desetiletí rostla důležitost IT. Podílelo se na vývoji nových produktů, zlepšování vztahů se zákazníky a snižování nákladů. Vezmeme-li v úvahu dopad technologií za posledních 10 let, uvidíme, jak IT řídilo a umožnilo změny businessu v mnoha odvětvích.

Zejména růst Internetu umožnil organizacím transformovat způsob fungování, zejména prostřednictvím přístupů elektronického businessu (e-business). V mnoha případech to umožnilo novým subjektům vytvořit podnik bez historické zátěže, který je konkurenceschopnější, než stávající organizace. V kurzu si uvedeme konkrétní příklady.

 

VYSVĚTLÍME SI TATO KLÍČOVÁ TÉMATA

 • principy business změn
 • soulad businessu a IT
 • definici business zlepšení
 • návrh business změny
 • implementaci business změny
 • řízení a realizaci přínosů

 

CO DALŠÍHO VÁM KURZ PŘINESE?

 • pochopení důsledků outsouringu IT a souvisejících rizik
 • pochopení životního cyklu business změn umožněných IT
 • vymezení rolí podílejících se na realizaci business změn
 • přehled životních cyklů vývoje systémů (SDLC)
 • přípravu na složení certifikační zkoušky

 

ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT EXIN BCS FOUNDATION CERTIFICATE IN BUSINESS CHANGE

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Foundation Certificate in Business Change
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo chce porozumět procesu a technikám, které se používají při realizaci business změn, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Délka

2 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou vyžadovány žádné předpoklady.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • principy business změn
 • soulad businessu a IT
 • definice business zlepšení
 • návrh business změny

Den 2

 • implementace business změny
 • řízení a realizace přínosů
 • cvičná certifikační zkouška
 • závěr kurzu
 • certifikační zkouška

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Všechny termíny