Praktické kurzy

Praktické kurzy vychází ze strukturace disciplíny v pojetí všech tří nejznámějších celosvětově uznávaných rámců (IIBA BABOK, BCS BAF a Standard PMI). Do těchto rámců jsou posléze mapované zajímavé techniky, které mohou business analytici uplatnit ve své praxi, a které jsou předmětem praktických cvičení.

Uvedené rámce se navzájem účinně doplňují. Zpravidla platí, že co je lépe popsáno/zpracováno v jednom tématu, ve druhém chybí nebo je uchopeno stručněji, ale u dalšího tématu to je naopak.

Co se naučíte?

Určeno pro

Business analýza dle BABOK

Co všechno disciplína BA obnáší? Budeme se zabývat všemi znalostními oblastmi a jejich úkoly tak, jak je definuje mezinárodně uznávaný standard BABOK® v aktuální verzi.

 

Business analýza pro pokročilé

Kurz detailně rozvíjí vybraná témata z kurzu Business analýza dle BABOK, jako např. detailní návody pro práci se zainteresovanými stranami, pochopení spolupráce projektového manažera a business analytika. Dostanete doporučení pro plánování prací business analýzy a pochopení nezbytnosti řízení předpokladů a další..

Business analýza dle PMI®

Nejen pochopení přístupu PMI® ke členění disciplíny business analýzy, ale také vyzkoušení některých technik.

Business analýza v agilním prostředí

Kurz pomáhá business analytikům pochopit, jak funguje agilní přístup, usnadnit jim aplikaci agilní filozofie, principů a technik, a zároveň vymezit jejich roli na projektech. Obráceně – těm, kdo se pohybují v oblasti agilního vývoje software, kurz vysvětluje nezbytnost business analýzy, a to jak bývá v agilním prostředí prováděna.

Techniky business analýzy

Business analytik se nemůže spolehnout na to, že technika, která se osvědčila na jednom projektu, bude stejně dobře fungovat na jiném projektu. Žádné dva projekty nejsou stejné a to ani v jedné organizaci. Liší se minimálně okruhem zainteresovaných stran. Proto je důležité, aby business analytik disponoval repertoárem technik, a byl schopen vždy vybrat techniku optimální pro danou situaci.

V kurzu společně projdeme až 120 technik, které vám rozšíří možnosti adaptace, a většinu těch nejdůležitějších si budete moci vyzkoušet na praktických příkladech.

Modelování procesů v BPMN

Zlepšování business procesů je podle servisního rámce BCS jednou ze služeb, kterou business analytici poskytují nejčastěji. Kompetence poskytovat takovou službu od business analytiků vyžaduje schopnost procesního myšlení, interpretace procesních modelů i jejich tvorbu.

BPMN se za dobu své existence stalo de-facto standardem modelování business procesů, a proto se v tomto kurzu zaměříme na výklad nejčastěji používaných modelovacích objektů, ale i doporučení nad rámec specifikace BPMN, za měřená na podporu vytváření snadno čitelných modelů.

Business analýza na míru

Vzhledem k tomu, že záběr disciplíny BA je velmi široký a navíc v každé organizaci může být upraven a odlišně vymezen, je nepravděpodobné, že by každý business analytik potřeboval výklad celého záběru této disciplíny. Proto vám nabízíme, abyste si z předložených témat vybrali taková, která budou zajímavá pro vaše podmínky a vytvořili si tak kurz na míru. A to včetně případových studií, na kterých budou řešeny konkrétní příklady.

 

Reference od účastníků

avatar_male
"Lektor super - zdá se, že má i praxi. Kurz skvěle připravený, jen moc zhuštěný. 1,5 hod blok byl moc, asi by bylo lepší dělat 45 minut. Celkově ale moc spokojený."
Jiří Vlček
IT Business Analyst
KOMIX, s.r.o.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
avatar_male
"Široke znalosti problematiky aj z praxe. Vyborne prezentačné schopnosti. Komplexné informácie o zmenách prístupu biznis analýzy v agilnom prostredí. Škoda, že nebolo viacero účastníkov."
Peter Glemba
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
avatar_male
"Kurz splnil má očekávaní a nenapadá mě zlepšení. Za mě spokojenost."
Michal Janoušek
Analytik IT
Česká geologická služba
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Hodnotím velice kladně - je znát, že má lektor v oblasti odborné znalosti a zkušenosti, ale výklad je zároveň poutavý, srozumitelný a pochopitelný i pro méně zkušeného posluchače. Spokojenost se vším, oceňuji praktické příklady."
Adriana Kolářová
Analytik, projektant
CCA Group a.s.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Oceňujem metodický prístup - úvodné slidey kapitol navodzujú/ vyvolávajú otázky, ktoré sú ale zodpovedané v nasledujúcich slideoch/ príkladoch. S kurzom som velmi spokojny, obsahovo je to presne to, čo som potreboval počuť - ako zagilizovať prácu BA, lebo bežne ponúkané Agile metodiky to neriešia, a pritom prax ukazuje, že ani Agile nevie byť efektívny bez kvalitnej biznis analýzy; zlepšenie - privítal by som Search cez viaceré materiály dostupné online"
Radoslav Lúčan
CRM Development Advisor
Slovak Telekom a.s.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
avatar_male
"S kurzem jsem byl velice spokojen. Zvláště výkon pana Müllera byl vynikající."
Mojmír Vojtěch
Colonnade Insurance S.A.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Jeden z nejlepších kurzů díky prezentaci/profesionalitě školitele."
Jaromír Nytra
bezpečnostní manažer
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,člen koncernu
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Spokojenost, děkuji."
Milan Dvořák
KOMIX, s.r.o.
Kurz: Business analýza v agilním prostředí
avatar_male
"Kurz je velmi přínosný, přináší velké množství technik, které mě zaujaly, i když nevím, co vše využiji ve své praxi. Lektor je na velmi vysoké úrovni."
Tomáš Kaplan
Analytik
O2 IT Services s.r.o.
Kurz: Techniky business analýzy
avatar_male
"Kurz byl super, se spoustou praktických příkladů."
Ing. Jaroslav Szczurek
IT Business Analytik
ČSOB Leasing, a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Výborné znalosti a školicí dovednosti lektora. Kurz byl obohacen o výborné příklady z praxe."
Jan Nevoral
Business analytik
ČEZ ICT Services, a.s.
Kurz: Techniky business analýzy