Konzultace v business analýze

Vhodné pro?

Každou organizaci, která chce převést teoretické poznatky do reálné praxe.

 

Jak bude probíhat?

 • na úvodní schůzce bude vymezeno, co je cílem organizace a jak jeho naplnění mohou přispět konzultanti LBMS
 • bude vymezen očekávaný rozsah spolupráce a domluveny podmínky
 • následuje samotný průběh konzultací dle domluveného zaměření a schématu
 • vyhodnocení průběhu spolupráce, její efektivity a užitečnosti pro organizaci

 

Co přinese vašemu týmu/organizaci?

 • aplikaci doporučovaných postupů a technik do reálné praxe organizace
 • inspiraci pro další postup prací

Proč s námi?

 • odborní konzultanti z praxe
 • profesionální i přátelský přístup v jednom
 • zkušenosti s procesy, projekty i prací s lidmi
 • podpoříme vás, abyste se posunuli dopředu

ble bla bla

Vyšetřování situace a analýza problémů

 • poskytnutí metodického základu v podobě školení postupů a technik
  • strategické analýzy
  • technik analýzy externího a interního kontextu
  • sestavení situačního prohlášení
 • zkoumání situace a problému nebo příležitosti
 • pochopení strategického kontextu situace
 • asistence s definicí problému, identifikací a formulací business potřeby
 • asistence s návrhem formy iniciativy (procesní změna, projekt, komplexní projekt, program)
 • asistence s vymezením klíčových aspektů iniciativy (záměr, cíl, výstupy, činnosti, …)
 • definice rozsahu iniciativy business změny

Posouzení proveditelnosti a sestavení business case

 • poskytnutí metodického základu v podobě školení postupů a technik
  • proces vývoje možností
  • hodnocení realizovatelnosti možností
  • struktura business case
  • sestavení business case
  • prezentace business case
 • generováním a popisem možností řešení problému
 • identifikací a analýzou dopadů a rizik pro každou možnost a návrh jejich ošetření

Zlepšování business procesů

 • poskytnutí metodického základu v podobě školení postupů a technik
  • modelování procesů v BPMN
  • modelování procesů pomocí Activity diagramů
  • automatizace procesů na bázi workflow
 • tvorba a zavedení metodiky modelování procesů
 • modelování stávající podoby business procesů
 • revize a připomínkování existujících modelů business procesů
 • modelování požadované (cílové) podoby procesů
 • převod modelů z jiných notací do BPMN
 • identifikace a analýza mezer mezi stávajícími (AS-IS) a požadovanými (TO-BE) procesy
 • analýza procesů a optimalizační doporučení
 • analýza/návrh KPI pro procesy
 • určení akcí k implementaci cílové podoby procesů

Definice požadavků

 • poskytnutí metodického základu v podobě školení postupů a technik rámce Requirements Engineering (RQE)
  • získávání požadavků
  • analýza požadavků
  • verifikace a validace požadavků
  • modelování a dokumentace požadavků
  • řízení požadavků
 • určením přístupu k definici požadavků a standardů jejich kvality v tradičním/agilním prostředí
 • prováděním analýzy uživatelů a profilování
 • získáním a interpretací požadavků
 • zaznamenáním požadavků
 • sestavením modelů a prototypů požadavků
 • spolupráce s business a IT pracovníky za účelem vyjasnění požadavků

Zapojení zainteresovaných stran

 • Asistence s identifikací, analýzou a volbou strategie zapojení ZS

Enterprise architektura

 • poskytnutí metodického základu v podobě školení v oblasti EA
  • pragmatické uchopení disciplíny EA
  • stručný přehled Zachman, TOGAF
  • základy modelovacího jazyka ArchiMate
 • tvorbou architektonických artefaktů

Pomůžeme vám vybrat

Chcete se vzdělávat a zvyšovat své pracovní kompetence, ale nevíte, kde začít, a který kurz je vhodný právě pro vás? Rádi vám poradíme.

Probereme s vámi vaše pracovní zkušenosti, roli i očekávání.

Ozvěte se Martinovi Línkovi, který Vám poradí, kde začít, či konkrétní kurz. 
702 028 515

Nebo se ozvěte přes formulář a my vám zdarma doporučíme vzdělávací plán (pro jednotlivce i pro tým):